Vrienden van De Stal

Stichting Gezinshuis De Stal, of in de volksmond: De vrienden van…, is een stichting met als belangrijkste doel: Het ondersteunen in materiële en immateriële zin van Gezinshuis De Stal;

Dit doel willen wij op de volgende manieren realiseren:

- Het opzetten en onderhouden van een vrijwilligersnetwerk om de werkzaamheden in en om het gezinshuis De Stal te ondersteunen;


- Daar waar reguliere budgetten uit de jeugdzorg (nog) ontoereikend zijn, financiële middelen te verwerven, te beheren en ter beschikking te stellen aan het gezinshuis De Stal. De ingezamelde middelen komen direct ten goede aan het verblijf en het herstel van de in het betreffende gezinshuis geplaatste kinderen;


- Het promoten van het gezinshuis De Stal door middel van inzet van (social)media, free publicity en het geven van voorlichting aan geïnteresseerden;


- Het ondersteunen van een lokaal netwerk van gezinshuizen en pleeggezinnen;


- Het ondersteunen en geven van een (financieel) steuntje in de rug bij het organiseren van activiteiten met en voor kinderen van het gezinshuis De Stal, al dan niet samen met het netwerk van gezinshuizen en pleeggezinnen en (de bewoners van) de buurt waarin het betreffende gezinshuis is gevestigd.

Kortom wij willen Maarten en Lobat graag met raad en daad bijstaan. Ons uitgebreide beleidsplan kunt u openen door hier te klikken. Voor het jaarverslag kunt u hier klikken.

Wilt u meehelpen? Stuur een berichtje naar ons: moniquebredze@gmail.com. Wij kunnen dan samen met u bekijken hoe we dit kunnen realiseren.

 

Sinds juni 2021 hebben wij de ANBI status verkregen. Het nummer is: 860495310.

Groetjes,


Monique, Esther en Arie